Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

25 lat Wioski Dziecięcej – 29 lat Fundacji

Fundacja Bliżej Człowieka (wtedy działająca pod nazwą Fundacja Wioski Dziecięce “Maja”) dzięki zgromadzeniu niezbędnych funduszy na realizację swojego celu, osiąga sukces i 17. sierpnia 1994 roku uruchamia Wioskę Dziecięcą im. dr. Janusza Korczaka.

Wioska Dziecięca w Rajsku jest pierwszą w Polsce (i jedyną do dziś) prywatną placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całkowitej dla osieroconych dzieci. “Rajska Wioska” wzorowana jest na systemie znanej w świecie organizacji SOS-Kinderdorf International.  Wybudowane nowe osiedle w Rajsku k/Oświęcimia stało się miejscem zamieszkania rodzin zastępczych dla rodzeństw, które straciły swoje naturalne rodziny.

Wybudowanie 8 domów jednorodzinnych nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu instytucji i darczyńców indywidualnych z kraju i zagranicy. Darowizny zasilały od 1988 roku konto tego przedsięwzięcia.  Wielu Przyjaciół “Rajskiej Wioski”, we współpracy z współpracownikami fundacji, starało się o rozwój naszej placówki. Jednak zaangżowanie jednej osoby – Janusza Marszałka – było w historii powstania Wioski Dziecięcej im. dr. Janusza Korczaka bardzo szczególne.

Janusz Marszałek jest Fundatorem (założycielem Fundacji) oraz pomysłodawcą i twórcą Wioski Dziecięcej. To jego ogromna praca oraz finansowe i emocjonalne zaangażowanie od 1987 roku sprawiło, że zaczęli się gromadzić wokół niego dobrzy ludzie. Osoby, które również chciały nieść konkretną pomoc osieroconym dzieciom. Byli to głównie polscy i niemieccy duchowni, artyści, zespoły muzyczne, dziennikarze, przedsiębiorcy, politycy, banki, instytucje, organizacje społeczne, a także tzw. “Dobrzy Ludzie z ulicy”. Dzięki szczególnemu wsparciu Przyjaciół z Bawarii i za ich przyczyną Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z Warszawy można było 16. sierpnia 1993 roku rozpocząć budowę Wioski Dziecięcej. W budowanych tu domach zamieszkały osierocone dzieci w nowych rodzinach zastępczych.

Zobacz reportaż archiwalny z okresu budowy i otwarcia “Wioski Dziecięcej”.