Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Czy jesteś gotowa otoczyć opieką dziecko?

Poszukujemy wychowawców do rodzinnej placówki całodobowej opieki zastępczej. Jeśli myślisz o tym, że chciałabyś pomóc dzieciom, realizować się jako “zmianowa matka zastępcza”, otoczyć opieką dzieci, które wychowują się bez rodziców, to właśnie masz okazje to zrealizować.

Na czym będzie polegała Twoja praca?

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Opieka na grupą dzieci (maks 8)
 • Prowadzenie domu jednorodzinnego,
 • Troska o zdrowie, rozwój i bezpieczeństwo podopiecznych
 • Przezwyciężanie trudności szkolnych
 • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci,
 • Organizowanie im czasu wolnego
 • Współpraca z rodzinami biologicznymi podopiecznych oraz ze specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

WYMAGANIA:

Osoba zainteresowana pracą u nas musi spełniać warunki wynikające z ustawy:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie pedagogiczne),
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oraz posiadać następujące kompetencje:

 • Lubić dzieci i mieć silną motywację do pracy z nimi
 • Posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodzinami
 • Posiadać podstawowe umiejętności kulinarne
 • Uznawać potrzeby i prawa dziecka
 • Szanować odmienność i odrębność dziecka
 • Posiadać umiejętność współdziałania (praca w zespole)
 • Posiadać łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi
 • Być łagodnym w sądach i liberalnym w poglądach
 • Posiadać gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się
 • Posiadać prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Stałą pracę w systemie zmianowym
 • Możliwość realizacji potrzeb związanych z pomocą dzieciom krzywdzonym i porzuconym przez rodziców
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania

Wynagrodzenie miesięczne: 3500 zł 

Zapraszamy do kontaktu: FORMULARZ