Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

O Fundacji

Kim jesteśmy?

Fundacja “Bliżej Człowieka” powstała w 1990 roku.  Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom opuszczonym i osieroconym (naturalnie lub społecznie). Wybudowaliśmy Wioskę Dziecięcą im. Janusza Korczaka w Rajsku (koło Oświęcimia) gdzie na co dzień troszczymy się o wszystko co niezbędne do prawidłowego rozwoju małego człowieka (wsparcie rzeczowe, psychologiczne i intelektualne).

Nasze motto: Jesteśmy po to, aby każde dziecko było kochane i potrafiło kochać.

Co robimy?

Głównym działaniem Fundacji “Bliżej Człowieka” jest prowadzenie Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku. Zapewniamy dzieciom dach nad głową, ciepły posiłek, przyjazną atmosferę oraz oddanego i otaczającego go troską opiekuna, który wraz z nimi tworzy nową rodzinę. Dzięki naszej pracy, dzieci mają szanse na odzyskanie szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Fundacja wspomaga Wioskę poprzez pozyskiwanie środków na jej funkcjonowanie. Dba ona również, o to, aby małym mieszkańcom Wioski niczego nie brakowało organizując koncerty charytatywne, festyny, zbiórki pieniężne i realizując inne działania zmierzające do zapewnienia stabilnej przyszłości finansowej Wioski Dziecięcej. Do dodatkowych zadań należą również: zatrudnianie pracowników wspomagających rodziców w procesie wychowania (psycholog, pedagog, pracownik socjalny czy asystent rodziny), kontakty z organizacjami partnerskimi, szkolenia pracowników i wiele innych. Fundacja zatrudnia personel, który prowadzi i nadzoruje pracę Wioski Dziecięcej.

Fundacja “Bliżej Człowieka” współpracuje również z wieloma publicznymi i niepublicznymi organizacjami z terenu powiatu oświęcimskiego, całej Polski i zagranicy.

Dla kogo to robimy?

Dzięki wsparciu naszych darczyńców Fundacja “Bliżej Człowieka” pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poprzez stworzenie dla nich namiastki rodziny, chcemy im przywrócić wiarę w dorosłych ludzi, wiarę w lepszy świat, oraz wiarę w szczęśliwe dzieciństwo, na które każde dziecko zasługuje.

Realizujemy granty

Mając na celu wspieranie naszych rodzin staramy się również o środki zewnętrzne z różnych grantów i projektów.