Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Wioska Dziecięca

Co to takiego Wioska Dziecięca?

Rajską Wioskę tworzy 6 małych jednorodzinnych domków wraz z budynkiem administracyjno -gospodarczym rozmieszczonych na powierzchni prawie 5ha.

W Wiosce Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku opieką otoczone są dzieci osierocone są wychowywane w warunkach zbliżonych do prawdziwej rodziny. Mieszkają w domkach jednorodzinnych, tworząc sześcio- siedmio osobowe rodzeństwa, którymi opiekują się opiekunowie, tzw. matka zastępcza lub rodzice zastępczy (w przypadku małżeństwa). Wioska daje możliwość łączenia rodzeństw, które w publicznych placówkach wychowawczych z pewnością byłyby rozdzielone ze względu na wiek oraz płeć. Niejednokrotnie bywa tak, ze rozdziela się je, wysyłając nawet do placówek oddalonych od siebie kilka lub kilkadziesiąt kilometrów.

Życie codzienne

Dzieci w rodzinach wioskowych wykonują podstawowe obowiązki domowe takie jak: sprzątanie pokoju, dyżury mycia naczyń, prace porządkowe wokół domu, co na pewno zaowocuje w dorosłym życiu. Mieszkańcy Wioski uczęszczają do szkół publicznych lub prywatnych mieszczących się na terenie Rajska lub Oświęcimia. Wyboru szkoły każdy dokonuje sam, kierując się poradą opiekuna i kadry psychologiczno – pedagogicznej. Dzieci mają możliwość skorzystania z pomocy wolontariuszy, a także zatrudnionych przez Fundację psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.

Działania opiekunów wspierają…

Fundacja “Bliżej Człowieka” prowadząca Wioskę Dziecięcą i nadzorująca proces wychowania i opieki nad dziećmi, zatrudnia odpowiednich specjalistów, którzy wspierają opiekunów w ich codziennej pracy. Zarówno opiekunowie jak i dzieci mają możliwość korzystania z porad kierownika Wioski Dziecięcej, psychologa, pedagoga, czy pracownika socjalnego.

Kadra pedagogiczna dba o rozwój dzieci poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć manualnych, czy zabaw grupowych. Pracownik socjalny dopilnowuje m.in. sprawy spadkowe, zasiłkowe lub prowadzi młodą osobę, przez proces usamodzielnienia pomagając poradzić sobie z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, planów – jednym słowem konieczną biurokracją.

Wioska Dziecięca z lotu ptaka