Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych Fundacji. Kieruje on codzienną działalnością Fundacji, podejmując bieżące decyzje, składając oświadczenia w jej imieniu i reprezentując ją na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:

1. Marta Marszałek – Prezes Zarządu
tel. (+48) 515 199 313
m.marszalek@@blizejczlowieka.org.pl
(po skopiowaniu lub otwarciu w programie pocztowym proszę usunąć jeden znak @ z adresu)

2. Marcin Białostocki – Wiceprezes Zarządu
tel. (+48) 501 171 341
m.bialostocki@@blizejczlowieka.org.pl
(po skopiowaniu lub otwarciu w programie pocztowym proszę usunąć jeden znak @ z adresu)

3. Tadeusz Kasperczyk – Członek Zarządu
fundacja@@blizejczlowieka.org.pl
(po skopiowaniu lub otwarciu w programie pocztowym proszę usunąć jeden znak @ z adresu)