Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Cele statutowe

 

Cele statutowe Fundacji Bliżej Człowieka

Celem Fundacji jest działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Budowę, następnie utrzymanie Wiosek Dziecięcych dla sierot naturalnych i społecznych obu płci, wychowywanych w rodzinach zastępczych. Dzieci są wychowywane zgodnie z otrzymaną w ich rodzinach naturalnych wiarą. Z tego powodu członkowie rodziny w Wiosce Dziecięcej powinni w zasadzie być tej samej konfesji.
 2. Tworzenie ośrodków lub zapewnienie innych możliwości dalszego wychowywania oraz wspierania młodzieży mającej trudności z adaptacją do samodzielnego życia
  w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży usamodzielniającej się z Wiosek Dziecięcych i innych form rodzinnej opieki zastępczej.
 3. Kształcenie rodziców zastępczych i innych sił fachowych na potrzeby wychowania dzieci i młodzieży w Wioskach Dziecięcych Fundacji.
 4. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji m.in. sportowej, artystyczne i rekreacyjnej oraz wychowania przedszkolnego i innych form przyczyniających się do rozwoju i edukacji oraz zapewnieniu dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 5. Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie innych inicjatyw, które przyczynić się będą do realizacji celów Fundacji.
 6. Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów działania Fundacji.
 7. Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w kraju i za granicą.
 8. Fundacja nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu ich zadań.

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:

 1. współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. współpracę z osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Działalność prowadzona w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego może być realizowana odpłatnie, jak i nieodpłatnie:

Działalność nieodpłatna obejmuje:

 1. Działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych, w tym całodobowa opieka i wychowanie dzieci osieroconych,
 2. Budowa a następnie prowadzenie wiosek dziecięcych (całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz innych rodzinnych form opieki zastępczej),
 3. Tworzenie ośrodków dla młodzieży lub zapewnienie innych możliwości dalszego wspierania młodzieży mającej trudności z adaptacją do samodzielnego życia w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży usamodzielniającej się z Wiosek Dziecięcych i innych form rodzinnej opieki zastępczej,
 4. Kształcenie rodziców zastępczych,
 5. Organizowanie i prowadzenie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych,
 6. Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej,
 7. Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie innych inicjatyw, które przyczyniać się będą do realizacji celów fundacji,
 8. Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w kraju i za granicą,
 9. Organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą,
 10. Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów działania fundacji.

Działalność odpłatna obejmuje:

 1. Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych,
 2. Prowadzenie przedszkoli i punktów przedszkolnych,
 3. Organizowanie i prowadzenie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych,
 4. Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej,

Pobierz pełną wersję aktualnego statutu

Pobierz plik PDF