Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Fundator

Założycielem i fundatorem Fundacji “Bliżej Człowieka” oraz pomysłodawcą i realizatorem idei powstania Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku jest Janusz Marszałek – rodowity oświęcimianin. Z wykształcenia ekonomista. Od 1987 roku zainteresowany ideą budowy wiosek dziecięcych, z którymi miał okazję zetknąć się w Niemczech. Planował wybudowanie takiej wioski w Polsce. W tym celu w 1990 roku założył Fundację, której głównym celem było pozyskiwanie funduszy na budowę Wioski Dziecięcej w Polsce. Już 4 lata później w Wiosce Dziecięcej im. J. Korczaka w Rajsku koło Oświęcimia, zamieszkały pierwsze 3 rodziny, w których pod opieką rodziców – mam zastępczych – zamieszkało 9-cioro dzieci. Dziś w Wiosce mieszka ich ponad 30-cioro w 6 niezależnych, jednorodzinnych domach.

Janusz Marszałek codziennie, aktywnie czyni starania, aby zapoznać ze swym wyjątkowym dziełem kolejne osoby, a tym samym pozyskać kolejnych sympatyków i przyjaciół Fundacji oraz Wioski Dziecięcej.