Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Rada Fundacji

Rada Fundacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą. Z jej pomocy i porad korzysta Zarząd Fundacji przy podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowanie i działalnością Fundacji. Od dnia 25.11.2013 r. w skład Rady wchodzą:

1. Halina Syska – Przewodnicząca Rady– prawnik, ekonomista, były wieloletni Prezes Banku Spółdzielczego w Zatorze, zaprzyjaźniona z Fundacją i Wioską Dziecięcą od wielu lat;

2. Greta Wołodkowicz – Członek Rady – Główny Specjalista w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, wieloletnia przyjaciółka Wioski Dziecięcej;

3. Teresa Lehnert – Członek Rady – Specjalista ds. eksportu na rynki zachodnie, przyjaciółka Fundacji i sympatyczka Wioski Dziecięcej.

Kontakt z Radą Fundacji możliwy jest za pośrednictwem sekretariatu lub

FORMULARZA KONTAKTOWEGO